İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Karamürsel İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile bu plan revizyonlarına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 32 2021-04-15 183 2021-06-17 2021-07-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.2, G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.14.b-14.c nazım imar plan paftaları ile 1/1000 ölçekli G22.b.14.b.3.c-3.d-4.c, G22.b.14.c.1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftalarında yaklaşık 95 hektarlık alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 40 2021-05-24 233 2021-06-15 2021-07-16 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Nasuhlar Mahallesi, G23.b çevre düzeni, G23.b.2 nazım imar planı paftası, 113 ada 28 parselin kuzeyinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nasuhlar 1/50000-1/25000 113/28 10 2021-03-16 150 2021-06-09 2021-07-09 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.c uygulama imar planı paftası, 1516 ada 1 ve 5 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 1516/1, 1516/5 13 2021-04-15 164 2021-06-09 2021-07-09 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.4.c uygulama imar planı paftası, 6098 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/6098 14 2021-04-15 165 2021-06-09 2021-07-09 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24. nazım imar planı paftası, 4424 ada 1 No’lu, 4423 ada 5 ve 6 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 4424/1, 4423/5, 4423/6 26 2021-04-15 177 2021-06-09 2021-07-09 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.24.c nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.24.c.3.a-4.b uygulama imar planı paftaları, “İzmit Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında” hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Karabaş 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 50 2021-05-24 243 2021-06-08 2021-07-07 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Belediyemiz Kandıra İlçesi sınırlan içerisinde yer alan Kandıra Rüzgar Enerji Santrali Projesi kapsamında 3 adet türbin ve bağlantı yollarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği değerlendirilerek 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylandığı belirlenen söz konusu plan hususunda ; 1/5000-1/1000 2021-05-26 2021-05-27 2021-06-27 Askıda İmar Planı
Körfez Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri, muhtelif parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yukarı Hereke 1/5000 23 2021-03-11 140 2021-05-27 2021-06-27 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, Belediyemiz Meclisinin 12.11.2020 tarih ve 423 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 11 2021-04-15 162 2021-05-25 2021-06-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.c-20.d- 25.a nazım, 1/1000 ölçekli G.22.b.19.c.3.c, G.22.b.20.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G.22.b.25.a.1.a uygulama imar planı paftaları, eski Askeri Kışla alanı ve çevresinin, Millet Bahçesi ve çeşitli kullanımlara ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 28 2021-04-15 179 2021-05-06 2021-06-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.a nazım, G22.b.23.a.3.b uygulama imar planı paftası, 1657 ada 17 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/5000-1/1000 1657/17 22 2021-02-11 82 2021-05-06 2021-06-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Atatürk, Özgürlük ve Yeni Mahalleleri, 5480 ada 15, 16, 17 No’lu parseller, 1265 ada 9 No’lu parsel ve 1987 adanın batısında kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk, Özgürlük, Yeni 1/5000 5480/15, 5480/16, 5480/17, 1265/9 7 2021-03-11 125 2021-05-06 2021-06-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 1/25000 ölçekli G24.d1, 1/5000 ölçekli G24.d.01.b nazım ve G24.d.01.b.1.c-4.b uygulama imar plan paftaları, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırı içerisinde yer alan 562 ada 3 ve 5 No’lu parseller ve yakın çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/25000-1/5000-1/1000 562/3, 562/5 37 2021-04-15 188 2021-05-03 2021-06-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G.22.b.24.d nazım, G.22.b.24.d.4.a uygulama imar plan paftası, 449390- 449650 yatay, 4513930-4514130 düşey koordinatları arasında yaklaşık 30.500 m² büyüklüğündeki, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000-1/1000 20 2021-04-15 171 2021-04-29 2021-06-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma ve Kabaoğlu Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G23b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.19.c-20.a.-20.b-20.c-20.d nazım imar plan paftaları, G23.b.19.c.2.a- 2.b- 2.c- 2.d-3.b, G23.b.20.a.4.c-4.d, G23.b.20.b.3.d-4.c-4.b-4.d, G23.b.20.c.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-2.d-4.a-4.b, G23.b.20.d.1.a-1.b-1.c-1.d -2.a-2.b-2.c-2.d- 3.a-3.b-4.a-4.b uygulama imar plan paftaları, “Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ve yakın çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı-plan notu değişikliğine 2.askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 14 2021-03-11 132 2021-04-26 2021-06-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 12.12.2019 tarih ve 474 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 41 2020-11-12 445 2021-04-20 2021-05-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.2.c uygulama imar planı paftası, 183 ada 12 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğantepe 1/1000 183/12 4 2021-03-11 122 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23.a.21.b nazım imar plan paftası, 101 No’lu adaya ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 10 2021-03-11 128 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23.b.24.c nazım imar planı paftası, tescilli antrepoların koruma alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ömerağa 1/5000 13 2021-03-11 131 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.03c nazım, G24d.03c.1c uygulama imar planı paftası, Balıkhane Aygır Dere bağlantısının genişletilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile iligili raporu, Maşukiye 1/5000-1/1000 22 2021-03-11 139 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a çevre düzeni, G24.a.4 nazım imar planı paftası, 2761 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/50000-1/25000 0/2761 8 2021-03-16 148 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi, G23.a.24.a nazım, G23a.24.a.4.c-3.d uygulama imar planı paftaları 3297 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu Şirinyalı 1/5000-1/1000 3297/2 11 2021-03-16 151 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy ve Kılıçaslan Mahalleleri, G23c08b, G23c09a nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Yeniköy, Kılıçaslan 1/25000-1/5000 6 2021-03-11 124 2021-04-08 2021-05-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı