İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.2, G22.b.3 nazım, 1/5000 ölçekli G22.b.14.b-14.c nazım ve 1/1000 ölçekli G22.b.14.b.3.c-3.d-4.c, G22.b.14.c.1.b- 1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları yaklaşık 95 hektarlık alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili raporu, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 25 2021-02-11 85 2021-02-26 2021-03-29 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 1903 ada 1 parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil 1/5000 1903/1 29 2021-02-11 89 2021-02-26 2021-03-29 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.c-18.d nazım imar planı paftaları, 1385 ada 13 No’lu parsel ve 5493 ada 3 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Özgürlük 1/5000 1385/13, 5493/3 18 2020-10-15 372 2021-02-25 2021-03-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 2104 ada, 1 No’lu parsel ve 6102 ada 3 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 2104/1, 6102/3 19 2020-10-15 373 2021-02-25 2021-03-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih ve Yeşilyurt Mahalleleri, G23c.05d nazım imar planı paftası sınırları içerisinde kalan şuyulandırma bölgesine ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.07.2020 tarih ve 215 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Fatih, Yeşilyurt 1/5000 28 2020-11-12 432 2021-02-25 2021-03-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse ve Özgürlük Mahalleleri, G23.b.18.b nazım ve G22.b.18.b.3.a - 4.a - 4.b uygulama imar planı paftaları, 2034 ada, 1176 ada 22 No’lu parsel ve 1224 adanın doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse, Özgürlük 1/5000-1/1000 1176/22 31 2020-11-12 435 2021-02-25 2021-03-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.c nazım, G22.b.23.c.1.b uygulama imar planı paftası, 246 ada 20 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/5000-1/1000 37 2020-11-12 441 2021-02-25 2021-03-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gültepe Mahallesi, G23.b.24.d.01.c uygulama imar planı paftası, 4410 ada 1 ve 2 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gültepe 1/1000 4410/1, 4410/2 35 2021-01-14 35 2021-02-25 2021-03-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.14.c-19.b nazım imar plan paftası, 113 ada 11 nolu parsel ve 1602 nolu parseller civarında bulunan Enerji Nakil Hattının planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 113/11, 0/1602 15 2021-01-19 59 2021-02-25 2021-03-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mahallesi, G24.a22.d nazım, G24.a.22.d.4.d uygulama imar planı paftası, 6185 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzunçiftlik 1/1000 0/6185 19 2021-01-19 63 2021-02-25 2021-03-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Gölcük Başiskele ve Gölcük Belediyeleri, Yeniköy ve Karaköprü Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan Batak Dere ıslahı projesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy, Karaköprü 1/5000 16 2021-01-14 16 2021-02-25 2021-03-25 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Atakent ve Yeniköy Mahalleleri, G23.c.08.b nazım, G23.c.03.c.3.c – 3.d ve G23.c.08.b.2.b uygulama imar planı paftaları, Cevizlik ve Baysal Sokak'ta hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atakent, Yeniköy 1/5000-1/1000 17 2020-10-15 371 2021-02-23 2021-03-23 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.2.d uygulama imar planı paftası, 2435 ada 4 No’lu parsel ve 2436 ada 3 No’lu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.08.2020 tarih ve 290 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 2435/4, 2436/3 21 2020-12-17 519 2021-02-23 2021-03-23 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.16.c nazım, G24.a.16.c.4c uygulama imar planı paftası, 1344 No’lu parselde yer alan ve sehven hatalı işlenen 3. derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000-1/1000 0/1344 37 2021-01-14 37 2021-02-23 2021-03-23 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, G24.c, G24.d çevre düzeni, G24.c1, G24.d2 nazım imar planı paftaları dahilinde, meri onaylı Sapanca Gölü Kıyı Kenar çizgisine ilişkin alanlarda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 40 2021-01-14 40 2021-02-23 2021-03-23 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 10.09.2020 tarih ve 354 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, İlimtepe 1/5000 43 2021-01-14 43 2021-02-23 2021-03-23 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar planı paftası, 2075 ada 4 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 2075/4 22 2021-01-14 22 2021-02-11 2021-03-11 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar planı paftası, 569, 568, 572, 573, 5603, 585 No’lu adalar ve 587 ada 20 No’lu parsel ile 569 ada 1 No’lu parselin batısında kalan tescil harici alan, 735 ada 3 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alan, 587 ada 20 No’lu parsel ile 585 ada 2 No’lu parsel arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse, Özgürlük 1/5000 569, 568, 572, 573, 5603, 585, 587/20, 569/1, 735/3, 585/2 32 2020-11-12 436 2021-02-04 2021-03-04 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akpınar, Arızlı, Çınarlı Köyü, Hatipköy, Kocatepe, Kulfallı Mahalleleri, İl Kadastro Müdürlüğü tarafından tamamlanan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi gereği kadastro güncellemeleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulaması için mevcut imar planının onaylı mülkiyet verileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini içeren 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akpınar, Arızlı, Çınarlı, Hatipköy, Kocatepe, Kulfallı 1/25000-1/5000 11 2020-11-26 482 2021-02-04 2021-03-04 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G.22.b.19.c-20.d- 25.a nazım, G.22.b.19.c.3.c, G.22.b.20.d.4.a-4.b-4.c-4.d, G.22.b.25.a.1.a uygulama imar planı paftaları, yaklaşık 65 hektar büyüklüğündeki eski Askeri Kışla alanı ve çevresinin, Millet Bahçesi ve çeşitli kullanımlara ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 23 2020-12-17 521 2021-02-01 2021-03-02 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.c.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.02.d nazım imar plan paftalarındaki yaklaşık 4.6 hektarlık Riskli Alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Merkez 1/25000-1/5000 33 2021-01-14 33 2021-02-01 2021-03-02 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma ve Kabaoğlu Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G23b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.19.c-20.a.-20.b-20.c-20.d nazım imar plan paftaları, G23.b.19.c.2.a- 2.b- 2.c- 2.d-3.b, G23.b.20.a.4.c-4.d, G23.b.20.b.3.d-4.c-4.b-4.d, G23.b.20.c.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-2.d-4.a-4.b, G23.b.20.d.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-2.b-2.c-2.d-3.a- 3.b-4.a-4.b uygulama imar plan paftaları, “Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ve yakın çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı-plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 56 2020-11-12 460 2021-01-06 2021-02-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Emek (Merkez) Mahallesi, G22b.18.d-23.a nazım imar plan paftaları, Bakanlık Olur’u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanlarına ait sınırların plana aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emek 1/5000 2 2020-11-26 473 2021-01-06 2021-02-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İnönü Mahallesi, G22.b.19.c nazım ve G22.b.19.c.1.b uygulama imar planı paftası, Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırı içerisinde 43 ada, 20 No’lu parsel ve civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü 1/1000 43/20 6 2020-11-26 477 2021-01-06 2021-02-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı