KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ
TEBLİĞ NO TEBLİĞ TARİHİ TEBLİĞ KONUSU TEBLİĞ YAYIMLAYAN BİRİM DEĞİŞTİREN VEYA İPTAL EDEN TEBLİĞ
2010/01 01.04.2010 Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 2016/10
2010/02 09.04.2010 Kartlı Geçiş Sistemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2010/03 13.04.2010 Müfettişlerin Görev ve Yetkileri Teftiş Kurulu Başkanlığı 2013/03
2010/04 14.04.2010 Encümen Toplantıları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 2016/08
2010/05 05.04.2010 Resmi Yazışma Kuralları Uygulama Talimatı Birinci Hukuk Müşavirliği 2016/10
2010/06 27.04.2010 Kurumsal Yapının Kamuoyuna Doğru Yansıtılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2010/07 27.04.2010 Tören ve Organizasyonlar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2010/08 27.04.2010 İhaleli İşlerden Temin Edilen Araçlarınn Kullanımı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2016/05
2010/09 29.04.2010 Sit Alanları ve Tarihsel Mirasımız İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2010/10 11.05.2010 İmza Yetkileri Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 2011/08
2010/11 18.05.2010 İş Göremezlik Bildirimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2010/12 24.05.2010 Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi ve İhale İşlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2015/01
2010/13 24.05.2010 İhale Hazırlık İşlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2013/02
2010/14 24.05.2010 Tesislerin Kullanımı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2015/02
2010/15 24.05.2010 Araçların Kullanımı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2016/05
2010/16 24.05.2010 Satınalma Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2010/17 24.05.2010 Meclis Gündemi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2010/18 05.07.2010 Belediyemize ait Bina ve Tesislerin Kullanımı ve Görev Dağılımı ile ilgili Yönerge Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı 2015/02
2010/19 08.07.2010 Yönetmeliklerin İlanı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2010/20 09.07.2010 Yönetmeliklerin İlanı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2010/21 04.08.2010 Belediye Birimleri ve İştirakler Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
2010/22 09.11.2010 Yatırım Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2010/23 31.12.2010 Gelen Evrakın Havalesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2011/01 30.03.2011 Normal Çalışma Yapılmayan İşyerleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2011/02 04.04.2011 Kurum Arşivinden Evrak Talebi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2011/03 09.08.2011 Kimlik Paylaşım Sistemi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2011/04 09.08.2011 Kamu Hizmet Standardı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2011/05 11.08.2011 Encümen Toplantısı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 2016/08
2011/06 11.08.2011 Toner Kullanımı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2011/07 01.12.2011 Bilişim Malzemesi Alımı Prosedürü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2011/08 21.12.2011 İmza Yetkileri Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 2016/09
2012/01 08.03.2012 Standart Dosya Planı'nın Uygulanması Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2012/02 02.02.2012 Merkezi Kontrollü Dokümantasyon Yönetimi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2012/03 12.05.2012 Yönetim Bilgi Sistemleri Güncelleme ve Standartları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2012/04 22.05.2012 Personel İzin Yönergesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2013/01 08.01.2013 İl Sınırında Büyükşehir Model Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2013/02 14.05.2013 Başkanlık Tebliği Değişikliği (2010-13 Nolu Tebliğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2013/03 14.05.2013 Müfettişlerinin Yetkileri ve Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri Teftiş Kurulu Başkanlığı
2014/01 05.09.2014 Soru Önergelerine Verilecek Cevaplar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2015/01 03.02.2015 Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi ve İhale İşlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2015/02 10.04.2015 Belediyemize ait Bina ve Tesislerin Kullanımı ve Görev Dağılımı ile ilgili Tebliğ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
2016/01 25.02.2016 Personel İzin İşlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2016/02 19.02.2016 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji Komisyonu Teşekkülü ve Çalışma Usul ve Esasları Birinci Hukuk Müşavirliği
2016/03 28.03.2016 Etik İlkeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2016/04 16.03.2016 Protokol, Sözleşme ve Taahhütlerin Hazırlanması ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar Birinci Hukuk Müşavirliği
2016/05 29.03.2016 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2016/06 30.06.2016 Herkes İçin Erişilebir Kocaeli Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2016/07 07.09.2016 Kamu İştiraklerindeki İşçiler Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2016/08 09.11.2016 Encümen Toplantıları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2016/09 14.12.2016 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 2018/06
2016/10 14.12.2016 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2017/01 18.08.2017 İç Genelge (Personel Hizmet Alım İhaleleri) Birinci Hukuk Müşavirliği
2017/02 04.12.2017 KBB Müfettişlerinin Yetkileri ve Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri Teftiş Kurulu Başkanlığı
2018/01 12.02.2018 Kurum İçi Evrak Dağıtımı Tebliği Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2018/02 01.08.2018 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2019/01
2018/03 23.01.2018 Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi ve İhale İşlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2018/04 01.02.2018 Kiralamalarda Yapım İşleri Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
2018/05 12.02.2018 Kartlı Geçiş Sistemi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı
2018/06 30.07.2018 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başkanlık Tebliğ Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2018/07 03.12.2018 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar İle Bunların Görevleri Hakkında Yönerge Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2019/01 08.08.2019 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı